Skip to main content

Cadangan Projek Pembenihan Anak Ikan Tilapia Usahasama Antara PPNS Dengan Borneo Ecofish Sdn Bhd

12 Mac 2021

Kuching

 

YB Datuk Dr Haji Abdul Rahman Bin Haji Ismail, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MANRED) merangkap Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak (PPNS) mempengerusikan Cadangan Projek Pembenihan Anak Ikan Tilapia Usahasama Antara PPNS Dengan Borneo Ecofish Sdn Bhd di Stesen Perikanan Batang Ai.

Hadir sama Encik Zakaria Halmi, Penolong Setiausaha, Bahagian Pertanian & Industri Agromakanan MANRED, Encik Wan Bujang Wan Lela, Penolong Setiausaha, Bahagian Pertanian & Industri Agromakanan MANRED, Encik Mohidi Bidin, Ketua Bahagian Institusi Peladang, Jabatan Pertanian Negeri Sarawak, Encik Fakhruddin Bin Bokari, Ketua Bahagian Perikanan Darat,  Jabatan Pertanian Negeri Sarawak,  Encik.Chin Han Kiat, Pegawai Perikanan, Encik Gom Raway, Pengurus Besar PPNS, Encik Thomas Hii Tiong Kong, Pengarah Urusan, Borneo Ecofish Sdn Bhd dan Encik Patrick Song, Pengurus Borneo Ecofish Sdn Bhd.

State Farmers’ Organisation Sarawak | PPNS
Scan For Mobile
Calendar
Announcement
Contact Us
Support