Skip to main content

Tarikh : 24 Februari 2021
Tempat : Pejabat Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED) Kuching

Hari ini YB Datuk Dr Abdul Rahman Ismail, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED) Sarawak merangkap Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak (PPNS) mengadakan mesyuarat berkenaan cadangan pembinaan kilang makanan ikan (fish feed) di Samarahan Industrial Estate bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan (MINTRED), PPNS, Gold Coin Sdn Bhd dan Ceria Group Sdn Bhd.

Hadir sama Shantha Marimuthu, Pegawai Tadbir, Seksyen Pelesenan, MINTRED Siti Rokzana Bohari, Penolong Pegawai Tadbir, Seksyen Perlesenan, MINTRED, Gom Raway, Pengurus Besar, PPNS, Ting Sie Gain, General Manager, Gold Coin Sdn Bhd dan Thomas Hii, Managing Director, Ceria Group Sdn Bhd.

 

State Farmers’ Organisation Sarawak | PPNS
Scan For Mobile
Calendar
Announcement
Contact Us
Support